រកមិនឃើញទំព័រ, សូមត្រឡប់មកផ្ទះវិញ

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិប័ត្ររបស់យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

  • 4 / ស្រី, Bldg.A1, Anle ឥន្ទតំបន់។ , Hangcheng RD ។ , Baoan ង។ , ក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន
  • info@medke.com
  • 86-755-23463462