Professionell leverantör av medicinska tillbehör

13 års tillverkningserfarenhet
  • info@medke.com
  • 86-755-23463462

Hur använder man pulsoximetern korrekt för att mäta syre?

Pulsoximetraranvänds för att bedöma syrestatus hos patienter i olika kliniska miljöer har blivit mer och mer vanlig övervakningsutrustning.Det ger kontinuerlig, icke-invasiv övervakning av hemoglobin syremättnad i arteriellt blod.Varje pulsvåg kommer att uppdatera sitt resultat.

a

Pulsoximetrar ger inte information om hemoglobinkoncentration, hjärtminutvolym, effektiviteten av syretillförsel till vävnader, syreförbrukning, syresättning eller tillräcklig ventilation.De ger dock en möjlighet att omedelbart upptäcka avvikelser från patientens syrebaslinje, som en tidig varningssignal till läkare för att hjälpa till att förhindra konsekvenserna av desaturation och för att upptäcka hypoxemi före uppkomsten av osis.

Det har föreslagits att öka användningen avpulsoximetrari allmänhet kan avdelningar göra det lika vanligt som termometrar.Det rapporteras dock att personalen har begränsad kunskap om utrustningens funktion, och liten kunskap om utrustningens funktionsprincip och de faktorer som kan påverka avläsningarna.

Jämfört med reducerat hemoglobin kan pulsoximetrar mäta absorptionen av specifika våglängder av ljus i oxiderat hemoglobin.Arteriellt syresatt blod är rött på grund av mängden syresatt hemoglobin som det innehåller, vilket gör att det kan absorbera vissa våglängder av ljus.Oximetersonden har två lysdioder (LED) på ena sidan av sonden, en röd och en infraröd.Sonden placeras på en lämplig del av kroppen, vanligtvis en fingertopp eller örsnibb, och lysdioden sänder ljusets våglängd till fotodetektorn på andra sidan av sonden genom det pulserande artärblodet.Oxyhemoglobin absorberar infrarött ljus;minskat hemoglobin ger rött ljus.Det pulserande arteriella blodet i systolen gör att syresatt hemoglobin flödar in i vävnaden, absorberar mer infrarött ljus och tillåter mindre ljus att nå fotodetektorn.Syremättnaden i blodet bestämmer graden av ljusabsorption.Resultatet bearbetas till en digital visning av syremättnad på oximeterskärmen, representerad av SpO2.

Det finns många tillverkare och modeller av pulsoximetrar.De flesta har visuell digital vågformsvisning, hörbar arteriell puls och pulsvisning, och olika sensorer för att passa individer av ålder, storlek eller vikt.Valet beror på inställningarna som använder det.All personal som använder pulsoximetrar måste förstå dess funktion och korrekta användning.

Arteriell blodgasanalys är mer exakt;Emellertid anses pulsoximetri vara tillräckligt exakt för de flesta kliniska ändamål på grund av begränsningar som har erkänts.

Patienttillstånd – För att beräkna skillnaden mellan kapillärer och tomma kapillärer mäter oximetri ljusabsorptionen av flera pulser (vanligtvis fem).För att upptäcka pulserande blodflöde måste tillräcklig perfusion utföras i det övervakade området.Om patientens perifera puls är svag eller frånvarande,pulsoximeterläsningen blir felaktig.De patienter som löper störst risk för hypoperfusion är de med hypotoni, hypovolemi och hypotermi, och de som har hjärtstillestånd.Människor som är förkylda men inte hypotermi kan ha vasokonstriktion i sina fingrar och tår och kan försämra det arteriella blodflödet.

Om sonden fixeras för hårt kan icke-arteriella pulsationer upptäckas, vilket orsakar venösa pulseringar i fingret.Venös pulsering orsakas också av högersidig hjärtsvikt, trikuspidaluppstötningar och tumören på blodtrycksmanschetten ovanför sonden.

Arytmi i hjärtat kan orsaka mycket felaktiga mätresultat, särskilt om det finns ett betydande apex-/benunderskott.

Intravenösa färgämnen som används i diagnostik och hemodynamiska tester kan orsaka felaktiga uppskattningar av syremättnad, vanligtvis låg.Effekterna av hudpigmentering, gulsot eller förhöjda bilirubinnivåer bör också övervägas.

Korrekt användning av pulsoximetrimätning innebär inte bara att läsa den digitala displayen utan också mer, eftersom inte alla patienter med samma SpO2 har samma syrehalt i blodet.En mättnad på 97% betyder att 97% av det totala hemoglobinet i kroppen är fyllt med syremolekyler.Därför måste syremättnaden förklaras i samband med patientens totala hemoglobinnivå.En annan faktor som påverkar oximeteravläsningarna är hur hårt hemoglobin binder till syre, vilket kan variera med förändringar i olika fysiologiska tillstånd.


Posttid: 2021-jan-23