Professional lukmançylyk enjamlary bilen üpjün ediji

13 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • info@medke.com
  • 86-755-23463462

biz hakda

hoş geldiňiz

Şençzhenen Medke Technology Co., Ltd., Spo2, ECG / EKG, NIBP / IBP, Temp, EEG, ESU we Fetal ýaly öňdebaryjy lukmançylyk esbaplaryny öndüriji. 2008-nji ýylda hasaba alnan paýtagty 10 million, merkezi kenarýaka Şençzhenen şäherinde ýerleşýär. Hytaýyň lukmançylyk elektronika pudagynyň “Silikon jülgesi” hökmünde kabul edilýär.
Medke onýyllyklaryň dowamynda ösüş bilen dizaýn, gözleg, önümçilik we satuw ulgamlarynyň doly ulgamyna eýedir.kompaniýamyzyň filosofiýasy hökmünde “innowasiýa we jogapkärçilige” eýerýäris we müşderilerimize ygtybarly hil we giň laýyklyk önümleri bilen bir bitewi çözgüdi bagyşlaýarys.
Bu aralykda, Medke esasy dünýä bazarlaryna çykmaga mümkinçilik berýän we paýlaýjylarymyza dünýäniň 100-den gowrak ýurdunda üstünlik gazanmagyna kömek edýän TUV CE & FDA ýaly dürli şahadatnamalary tassyklady.

Koprak oka
Koprak oka