گواهی

11

مجوز تجهیزات پزشکی ساخت

 

a2-2 (2)

CE

 

5-2

FDA

 

a2-2 (1)

CE

 

5-1

FDA

 

6

رایگان فروش سنسور گواهی SPO2

 

مقاله علامت 4.Trade

مقاله علامت تجاری

 

7

رایگان فروش کابل گواهی ECG

 

3

13485

 

8

فروش رایگان گواهی کاف

 

9

فروش رایگان گواهی SPO2 کابل آداپتور

 

10

فروش رایگان سنسور SPO2 گواهی یکبار مصرف

 

1 (3)
1-2
1-2
1-1
1-1