प्रमाणीकरण

11

मेडिकल उपकरणहरू विनिर्माण लाइसेन्स

 

a2-2 (2)

इस्वी संवत्

 

5-2

एफडीए

 

a2-2 (1)

इस्वी संवत्

 

5-1

एफडीए

 

6

निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र-spo2 सेन्सर

 

4.Trade चिन्ह कागज

व्यापार चिन्ह कागज

 

7

निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र-ईसीजी केबल

 

3

13485

 

8

निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र-कफ

 

9

निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र-spo2 एडप्टर केबल

 

10

निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र-डिस्पोजेबल spo2 सेन्सर

 

1 (3)
1-2
1-2
1-1
1-1