प्रमाणपत्र

11

मेडिकल साधने उत्पादन परवाना

 

a2-2 (2)

इ.स.

 

5-2

अन्न व औषध प्रशासनाचे

 

a2-2 (1)

इ.स.

 

5-1

अन्न व औषध प्रशासनाचे

 

6

मोफत विक्री प्रमाणपत्र-spo2 सेन्सर

 

4.Trade चिन्ह कागद

ट्रेड मार्क कागद

 

7

मोफत विक्री प्रमाणपत्र-ई केबल

 

3

13485

 

8

मोफत विक्री प्रमाणपत्र-अनाधिकृत व उत्स्फूर्त

 

9

मोफत विक्री प्रमाणपत्र-spo2 अडॅप्टर केबल

 

10

मोफत विक्री प्रमाणपत्र-डिस्पोजेबल spo2 सेन्सर

 

1 (3)
1-2
1-2
1-1
1-1