ການຢັ້ງຢືນ

11

ໃບອະນຸຍາດອຸປະກອນການແພດການຜະລິດ

 

a2-2 (2)

CE

 

5-2

ອາຫານແລະຢາ

 

a2-2 (1)

CE

 

5-1

ອາຫານແລະຢາ

 

6

Sales ຟຣີ sensor ໃບຢັ້ງຢືນ, SpO2

 

ເຈ້ຍເຄື່ອງຫມາຍ 4.Trade

ເຈ້ຍເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ

 

7

Sales ຟຣີສາຍໃບຢັ້ງຢືນ, ECG

 

3

13485

 

8

Sales ຟຣີໃບຢັ້ງຢືນ, cuff

 

9

Sales ຟຣີໃບຢັ້ງຢືນ, SpO2 ສາຍຜູ້ດັດແປງ

 

10

Sales ຟຣີ sensor SpO2 ໃບຢັ້ງຢືນ, ຖິ້ມ

 

1 (3)
1-2
1-2
1-1
1-1