Гэрчилгээний

11

Эрүүл мэндийн төхөөрөмжүүд Үйлдвэрлэл тусгай зөвшөөрөл

 

a2-2 (2)

CE

 

5-2

FDA

 

a2-2 (1)

CE

 

5-1

FDA

 

6

Чөлөөт борлуулалт гэрчилгээ, SpO2 мэдрэгч

 

4.Trade тэмдэг цаас

Худалдааны тэмдэг цаас

 

7

Чөлөөт борлуулалт гэрчилгээ, ЭКГ кабель

 

3

13485

 

8

Чөлөөт борлуулалт гэрчилгээ, хэмжигч

 

9

Чөлөөт борлуулалт гэрчилгээ-SpO2 адаптер кабель

 

10

Чөлөөт борлуулалт гэрчилгээ нэг удаагийн SpO2 мэдрэгч

 

1 (3)
1-2
1-2
1-1
1-1